Vi arbejder for Mandøs fastboende og fritidshusejere.

  • Vi er en forening, der arbejder for Mandøs fastboende og fritidshusejere.
  • Vi repræsenterer Mandø overfor Esbjerg Kommune + øvrige myndigheder, Sammenslutningen af Danske Småøer og Nationalpark Vadehavet.
  • Vi afholder sociale aktiviteter for at skabe sammenhold på Mandø.