Ø-Sammenslutningen Generalforsamling ’18

Program for Ø-Sammenslutningens Mandøweekend d. 25 – 27 maj 2018

 

FREDAG d. 25.MAJ (Højvande kl. 11:50) Mødested: Vadehavscenteret i Vester Vedsted.

Kl. 17:30 Fælles afgang mod Mandø. Det kan anbefales at besøge Vadehavscenteret forinden. Åbningstid 10 – 17. Entre 100 kr

Kl. 18:00 Indkvartering ved værter.

Kl. 19:00 Fællesspisning på Mandø Kro for alle gæster og værter. Karin og Leif synger for på et par Mandøsange.

LØRDAG d. 26.MAJ Morgenmad ved værter.

Kl. 09:30 Samling ved legepladsen

Kl. 10:00 Ø-rundtur (traktorer m/vogn) for gæster og værter

Kl. 12:00 Frokost et sted på øen – Slusen eller Skællebanke (hvis vejret er til det) Sandwichs fra Cafe Mandøpigen

Kl. 13:30 Generalforsamling på KlithusMandø

Kl. 16:00 Mulighed for at besøge møllen og forhåbentlig museet, kirken, redningsstation m.m.

Kl. 19:00-24:00 Festmiddag på KlithusMandø med Mandøsange og musik ved Flemming Bevensee

SØNDAG d. 27.MAJ (Højvande kl. 13:44)

07:30 Afgang fra Mandø Event med hestevogn

08:30 Morgenmad på vaderne

10:30 Afrejse