Bliv medlem af Mandø Fællesråd

Bliv medlem af Mandø Fællesråd og støt op om vores alles sammen skønne vadehavsperle.

Hvis du ønsker at blive medlem, kontakt venligst Mandø Fællesråds formand.

Claus Christensen, tlf. 3057 7562, mail: claus-h-christensen@hotmail.com

Der findes to former for medlemsskab: ordinært medlem og støttemedlem.
  • Som ordinært medlem, betaler du 100,00 kr. for et års medlemskab.  Er man to i en husstand, er det således 200,00 kr for et års medlemsskab.
  • Hvis man ikke opfylder medlemsbetingelserne i vores vedtægter kan man melde sig ind som støttemedlem – det koster 50,00 kr pr. person.

Hvad, hvem og hvordan om Mandø Fællesråd

Hvorfor blive medlem?
Vi vil gerne opfordre alle på Mandø, fastboende som fritidshusejere, til at melde sig ind i Mandø Fællesråd
– jo flere medlemmer, jo stærkere står vi overfor Esbjerg kommune og andre myndigheder.

Mandø Fællesråd er øens grundejerforening, lokalråd eller hvad du nu vil kalde os.
Formålet med Fællesrådet fremgår af vores vedtægter
Foreningens formål er at samle alle under § 3 nævnte og varetage Mandø og medlemmernes interesser, som officielt talerør, overfor myndigheder, Esbjerg kommune, Ø-kontaktudvalget og Ø-sammenslutningen
m.m. Foreningen har desuden til formål at afholde arrangementer af såvel samlende som kulturel art.

Som ordinært medlem kan optages:
§3: Som medlemmer kan optages lodsejere, faste beboere med folkeregister adresse på Mandø, desuden
ægtefæller eller samlevere til begge kategorier.
Indflydelse og information
Som medlem har du indflydelse på den årlige generalforsamling og du modtager ca. 1 gang/måned et medlemsnyt på mail eller omdelt i din postkasse på øen.
Mandø Fællesråd har årligt følgende faste arrangementer
Strandrensning forår og efterår
Fastelavnsfest
Generalforsamling
Sct. Hønsfest/Kulturweekend
Juletræs-tænding med gløgg og æbleskiver