Byforskønnelse

Næste arrangement i projektet:

Projektgruppemøde d. 14.3.2019

Borgermøde på Restaurant Vadehavet d. 15.4.2019

 

Esbjerg Kommune og Mandø Fællesråd har i fællesskab fået 1,4 mio fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens samlede pulje på 9 mio til byfornyelse i mindre landsbysamfund. Projektet løber indtil 1.3.2020.

Den lokale projektgruppe:

Esbjerg Kommune: Steen Ove Gelsing og Kristine Dagnæs-Hansen Mandø Fællesråd: Birgit Pedersen Mandø Museum: Lisbeth Bunde Mandøforeningen: Jesper Jacobsen Øvrige repræsentanter for Mandø: Lotte Stensig Jørgen Nielbæk Benny Thomsen

D. 26.4 blev projektet sat i gang med et borgermøde på Mandø Kro.

Første del af projektet omfatter en registrering af alle huse på øen med henblik på at give tips og tricks til en evt. tilbageførsel til det enkelte hus` oprindelige udformning. Der er ikke tale om restriktioner eller pålæg/påbud men alene et forsøg på at sikre et smukkere visuelt udtryk, så eks. udskiftning af vinduer eller tag gøres på den smukkeste måde og i respekt for huset. På mødet blev 3 huse gennemgået og der blev snakket om malede fundamenter, sålbænke, plankeværk, vinduer, døre, genskabelse af flere møddingsmure m.m.

Næste etape igangsættes 1.1.2019 og indebærer 2 – 3 demonstrationsprojekter, hvor der bruges midler til forskønnelse af nogle bygninger med henblik på at forskønne byen og synliggøre, at selv små ændringer kan sikre et langt bedre visuelt udtryk. Der blev fra den nedsatte projektgruppe peget på Brugsens facade og Peter With`s lade/stald, som samtidig kan indrettes med henblik på fælles formål. Gruppen har foreslået opbevaring af gamle bygningsmaterialer, som kan genbruges og evt. etablering af fælles værksted. Der blev desuden foreslået, at bygningen kan rumme et forsamlingshus. Der kom flere gode ideer og frem mod indstilling til styregruppen i efteråret blev der opfordret til, at alle de gode ideer kommer frem i lyset.

Projektet skal ende ud i, at Fællesrådets Forskønnelsesudvalg uddannes til fremover at kunne give tips og tricks ved om- og nybygning, ligesom vores erfaringer skal videreformidles til andre små landsbysamfund, bl.a. på de andre småøer.

 

Læs ansøgningen til Trafik, Bygge og Boligministeriet.