Fuglesamlingen

Ornitologisk samling er tilbage på Mandø.

Steffan og Tinne’s gamle ornitologiske samling er nu tilbage på Mandø. Samlingen har siden nedlukningen på Mandø i 2002 været udstillet på Rømø. Mandø Fællesråd fik mulighed for at erhverve samlingen for den flotte pris af 25.000 kr. En smuk gestus Børge Hansen, som ønskede at afhænde samlingen samlet og helst tilbage til Mandø. Nationalpark Vadehavet betalte pengene og samlingen er nu ved at blive gennemgået af ornitolog Niels Knudsen. Indtil videre tyder det på, at samlingen er forbavsende flot efter alle de år og vi arbejder på at få den udstillet igen til glæde for os og vore turister.