Lagerhal på fastlandet

Lagerbygning i Vester Vedsted 

Mandø Fællesråd ejer lagerbygningen og er ansvarlig for løbende drift og vedligehold. Bygningen er stillet til rådighed for varer, der skal frem og tilbage til Mandø.

Der er 3 brugergrupper:

  • Erhvervsdrivende, forenings medlemmer og andre private med tilknytning til Mandø.
  • Erhvervsdrivende, der benytter bygningen og pladsen i erhvervsmæssig sammenhæng, betaler en årlig leje.
  • Medlemmer af Mandø Fællesråd kan gratis benytte bygningen i privat øjemed.

Andre private betaler fra gang til gang.

De erhvervsdrivende + Mandø Fællesråd betaler hver en andel, som modsvarer udgifterne ved bygningen + nødvendige hensættelser til vedligehold.

Der nedsættes en styregruppe bestående af 1 fra Mandø Fællesråd og 1 udpeget af de erhvervsdrivende.

Styregruppen fastsætter regler omkring lagerbygningen, herunder den årlige leje.