Offentlig transport

Mandø Fællesråd arbejder sammen med Esbjerg Kommune, Ø – Sammenslutningen og nogle lokale folketingspolitikere på at løse Mandøs trafikale problemer.

På generalforsamlingen i 2017 blev følgende forslag stillet, Forslag 2017 – Benny Thomsen.

Sidste år blev der sendt et brev til de lokale folketingspolitikere.

Mandø har på finansloven 2019 fået del i småøernes tilskud til godstransport med et beløb på ca. 90.000 kr. Dette beløb forsøges indtænkt i løsningen af den manglende offentlige transport.

Emnet er igen på dagsordenen med Esbjerg Kommune ved vores møde med administrationen d. 4.4. 2019. Senere på foråret planlægges møde med det samlede økonomiudvalg.

Se under punktet: Årsmøder med Esbjerg Kommune.