Nationalpark Vadehavet

Mandø Fællesråd har en plads i Nationalparkrådet.

Posten varetages pt. af Ove Nielsen