Sammenslutningen af Danske Småøer

Mandø har en plads i bestyrelsen for Sammenslutningen af danske Småøer.

Posten varetages af næstformand Preben Jørgensen.